امروز : یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۶
Parsiconcert
کنسرت گروه همایون
کنسرت گروه همایون

19 و 20 شهریور - سینما فرهنگ خمینی شهر

برنامه اجرا شد
کنسرت ارکستر دیبا
کنسرت ارکستر دیبا

2 شهــــــــریور - تالار رودکــــــی

برنامه اجرا شد
کنسرت فـــرزاد فرزیــــن
کنسرت فـــرزاد فرزیــــن

30 تیــــــــرماه - تــالار رودکـــــی

برنامه اجرا شد
کنسرت امیــد حاجیــــلی
کنسرت امیــد حاجیــــلی

چهــارشنبـــه 3 خــردادمـاه - تالار رودکـــــی

برنامه اجرا شد
کنسرت سالار عقیلی
کنسرت سالار عقیلی

21 اردیبـهشت -تالار رودکـــی

برنامه اجرا شد
کنسرت امیــد حــــاجیـــلی
کنسرت امیــد حــــاجیـــلی

18 فروردین ماه - تالار رودکـــــی

برنامه اجرا شد
کنسرت محمد علیزاده
کنسرت محمد علیزاده

27 اسفندماه - سالن نگین سپاهان شهر

برنامه اجرا شد
گزارش برنامه ها
کنسرت امید حاجیلی برگزار شد.

کنسرت امید حاجیلی برای نخستین با در اصفهان برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده  برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده در تاریخ 27 اسفندماه 1395 و در آخرین روزهای سال در تالار نگین سپاهان شهر برگزار شد. این کنسرت در دو سانس ساعت 19:30 و 21:30 اجرا شد.

رویدادها
تبلیغات