امروز : چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۶
Parsiconcert
کنسرت امیــد حاجیــــلی
کنسرت امیــد حاجیــــلی

چهــارشنبـــه 3 خــردادمـاه - تالار رودکـــــی

برنامه اجرا شد
گزارش برنامه ها
کنسرت امید حاجیلی برگزار شد.

کنسرت امید حاجیلی برای نخستین با در اصفهان برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده  برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده در تاریخ 27 اسفندماه 1395 و در آخرین روزهای سال در تالار نگین سپاهان شهر برگزار شد. این کنسرت در دو سانس ساعت 19:30 و 21:30 اجرا شد.

تبلیغات