امروز : دوشنبه دوم اسفند ۱۳۹۵
Parsiconcert
گزارش برنامه ها
کنسرت  شهرداد روحانی در سالن فرشچیان برگزار شد.

کنسرت شهرداد روحانی در تاریخ 9 و 10 خرداد ماه در سالن فرشچیان برگزار شد.

کنسرت فرزاد فرزین در سالن VIP گلدشت برگزارشد.

کنسرت گروه شوک به سرپرستی و خوانندگی فرزاد فرزین در 30 اردیبهشت ماه در سالن گلدشت برگزار شد.

رویدادها
تبلیغات