امروز : پنج شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۶
Parsiconcert
کنسرت ارکستر دیبا
کنسرت ارکستر دیبا

2 شهــــــــریور - تالار رودکــــــی

کنسرت فـــرزاد فرزیــــن
کنسرت فـــرزاد فرزیــــن

30 تیــــــــرماه - تــالار رودکـــــی

برنامه اجرا شد
گزارش برنامه ها
کنسرت امید حاجیلی برگزار شد.

کنسرت امید حاجیلی برای نخستین با در اصفهان برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده  برگزار شد.

کنسرت محمد علیزاده در تاریخ 27 اسفندماه 1395 و در آخرین روزهای سال در تالار نگین سپاهان شهر برگزار شد. این کنسرت در دو سانس ساعت 19:30 و 21:30 اجرا شد.

رویدادها
تبلیغات